ویزای کشورهای مختلف

جهت مشاهده شرایط دریافت ویزای کشورهای مختلف ، بروی آیکن پرچم کشور مورد نظر کلیک کنید

آذربایجان

ویزا آذربایجان

آذربایـــجان ویزای تک $۲۸فوری ، $۵۸هتل ، بلیت ، بیمه
۱ماهه و ۳ماهه تجاری و یکساله مولتی
مدارک : اسکن پاسپورت
ویزای عادی بین ۳تا ۵روز کاری و تاریخ ورود توسط سایت تعیین می شود

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

روسیه

 

ویزا روسیه

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
روسیـــه ،الکترونیک سن پترزبورگ
کالینینگراد، لنینگراد ، مدت اقامت ۸روز
۵ روز کاری $۲۵ اسکن پاسپورت + عکس + ۳٫۵*۴٫۵مشخصات فردی + اعلام نمودن مرز ورودی
توریستی عادی ۱۰-۱۲ روز کاری $۱۴۰ حضور مسافر در ایران الزامی است اصل پاسپورت + یک قطعه عکس۳X4
+ تسویه کامل مشخصات فردی + بیمه + بلیت رفت وبرگشتok
«جهت ویزای توریستی رزرو هتل الزامی است» ( ویزا طبق تاریخ بلیت صادر میشود)
مسافر باید درصورت اقامت بیشتر از ۷روز باید در اداره پلیس ریجستر شود.
مبدا پرواز مسافر از تهران و مقصد مسکو باید باشد و در صورت ورود به شهر دیگری از
روسیه به جز مسکو، دچار مشکل و دیپورت خواهد شد.
ویزای تجاری ۱ساله نیازبه آزمایش ایدزو مصاحبه دارد
توریستی عادی ۸ روز کاری $۱۵۰
توریستی فوری ۵ روز کاری $۲۲۰
توریستی فوری ۳ روز کاری $۲۳۰
یک ماهه تجاری عادی ۱۵ روز کاری $۱۷۰
یک ماهه تجاری فوری ۸ روز کاری $۲۷۰
۳ماهه تجاری سینگل عادی ۱۵ روز کاری $۲۱۰
۳ماهه تجاری سینگل فوری ۸ روز کاری $۲۹۰
۳ماهه تجاری دبل عادی ۱۵ روز کاری $۲۷۰
۳ماهه تجاری دبل فوری ۸ روز کاری $۴۰۰
یکساله تجاری مولتی پل عادی ۲۵ روز کاری $۴۵۰
یکساله تجاری مولتی پل فوری ۸ روز کاری $۶۹۰

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

ازبکستان

 

ویزا ازبکستان

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
ازبکستان ۳۰روزه توریستی عادی(الکترونیک ) ۵ روز کاری $۵۲
اسکن پاسپورت + اسکن عکس + ۳X4تسویه کامل
۳ماه اعتبار ویزا ۳۰روز اقامت
۳۰روزه توریستی۲بار ورود الکترونیک ۵ روز کاری $۷۰
(۳۰روزه توریستی عادی(لیبل ۷-۵ روز کاری $۸۵
۱ماهه مولتی الکترونیک ۵ روز کاری $۸۵
یک ماهه تجاری ۱۵ روز کاری $۲۵۰

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

قزاقستان

 

ویزا قزاقستان

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
قزاقســتان یک ماهه توریستی عادی ۱۵-۲۰ روز کاری $۱۷۰ اصل پاسپورت، + ۱قطعه عکس + ۳X4تکمیل فرم مربوطه+ مشخصات پرواز و واچر هتل محل اقامت در قزاقستان یا آدرس کامل محل اقامت+تسویه کامل مسافر باید درصورت عدم اقامت در هتل طی۴۸ساعت دراداره پلیس ریجستر شود. در ویزای سه ماهه در هر بار ورود ۳۰روز اجازه اقامت دارد. حضور مسافر در ایران الزامی است
یک ماهه توریستی فوری ۱۲-۱۵ روز کاری $۱۸۰
تجاری ۶۰روز اقامت ۲۰-۱۵ روز کاری $۳۰۵

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

قرقیزستان

 

ویزا قرقیزستان

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
قرقیــزستان یک ماهه توریستی الکترونیک ۷ روز کاری $۷۰ ویزای الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد. چنانچه قصد ار سال درخوا ست ویزای الکترونیکی قرقیز ستان را دارید باید در نظر بگیرید که با این نوع ویزا تنها از طریق مرز زمینی ” آق جل ” واقع در مرز میان قرقیزستان و قزاقستان و یا فرودگاه ” ماناس “و” اوش” میتوان وارد این کشور شد.اصل پاسپورت+ ۲قطعه عکس +۳*۴تسویه کامل + مشخصات فردی تاریخ شروع ویزا طبق تاریخ بلیت می باشد.
حضور مسافر در ایران الزامی است
یک ماهه توریستی دو بار ورود الکترونیک ۴-۳ روز کاری $۹۵
یک ماهه لیبل توریستی عادی ۸ روز کاری $۱۰۰
یک ماهه لیبل فوری ۳ روز کاری $۱۳۰
سه ماهه توریستی یکبار ورود الکترونیک ۴-۳ روز کاری $۸۰
سه ماهه مولتی الکترونیک ۴-۳ روز کاری $۲۰۵

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

هند

 

ویزا هند

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
هند یک ماهه توریستی الکترونیک ۵-۳ روز کاری $۵۵ ویزای الکترونیکی هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد.
اسکن پا سپورت و اسکن عکس ، ۵*۵اسکن پاس – اسکن عکس – فرم اطلاعات هند – در صورت داشتن ویزای قبلی هند،اسکن آخرین ویزا ارسال شود. اشخاصی که می خواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند باید ویزای کنفرانس بگیرند
یکساله مولتی توریستی
۹۰روز اقامت الکترونیک
بدون مصاحبه سه بار ورود
۵-۳ روز کاری $۷۲
۵ساله الکترونیک سالی سه بار ورود ۵ روز کاری $۱۲۵
هند کنفرانس ۵ روز کاری $۱۲۲
هند تجاری یکساله ۵ روز کاری $۱۲۲
توریستی ۳۰روزه لیبل ۸ روز کاری $۱۴۰
هزینه انگشت نگاری
اصل پاسپورت + کپی از تمام صفحات شناسنامه (حتی صفحات سفید) + رزرو بلیت رفت و برگشت + اصل پاسپورتهای قدیمی (خصوصاً اگر ویزای هند قبلی دارد) ۲قطعه عکس ۵*۵رنگی زمینه سفید جدید حضور مسافر جهت انگشت نگاری الزامی است (برای ویزای لیبل داخل پاس)

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

هنگ کنگ

 

ویزا هنگ کنگ

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
هنــگ کنــگ توریستی ۲بار ورود ۷۰-۸۰ روز کاری $۱۴۰ ۱قطعه عکس -۶*۴تمکن مالی حداقل ۱۰میلیون تومان صورت وضعیت شغلی – فرم مشخصات فردی
در مورد یکبار ورود یا دوبار ورود تصمیم با اداره مهاجرت هنگ کنگ می باشد.
توریستی ۲بار ورود ۵۰-۴۵ روز کاری $۱۶۰

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

کامبوج

 

ویزا کامبوج

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
هنــگ کنــگ توریستی ۲بار ورود ۷۰-۸۰ روز کاری $۱۴۰ ۱قطعه عکس -۶*۴تمکن مالی حداقل ۱۰میلیون تومان صورت وضعیت شغلی – فرم مشخصات فردی
در مورد یکبار ورود یا دوبار ورود تصمیم با اداره مهاجرت هنگ کنگ می باشد.
توریستی ۲بار ورود ۵۰-۴۵ روز کاری $۱۶۰

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

ایران

 

ویزا ایران

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
ایران دعوتنامه یک ماهه توریستی ۱۰ روز کاری ۶۰/۰۰۰ تومان اسکن رنگی پاسپورت و عکس مهمان +اسکن شناسنامه و کارت ملی میزبان + تسویه کامل – درصورت ریجکت شدن هزینه استرداد نمی شود

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

تاجیکستان

 

ویزا تاجیکستان

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
تاجیکــستان وقت سفارت جهت ویزا ۲ روز کاری ۳۰۰/۰۰۰ تومان اصل پاسپورت + ۲قطعه عکس+مشخصات فردی+ تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر)+ تسویه کامل+رزرو هتل در تاجیکستان در صورت ریجکت شدن از طرف سفارت تاجیکستان هزینه استرداد نخواهد شد.
(( الکترونیک ویزا بدون مصاحبه و انگشت نگاری انجام میشود ))
جهت ویزای الکترونیک رزرو بلیت و هتل الزامی است.
ویزای الکترونیک ۵ روز کاری $۸۰

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

چین

 

ویزا چین

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
چیـــن توریستی گروهی عادی ۱۲ روز کاری $۱۱۵ اصل پاسپورت(داشتن ۳صفحه خالی الزامی است)رزرو بلیط +بیمه+ حتماً ۲قطعه عکس
رنگی۶*۴ (مطابق پاسپورت)+ مشخصات کامل فردی (آدرس منزل و محل کاربا شماره ثابت و همراه
(ذکرکدپستی الزامی است) + تمکن مالی به انگلیسی ( ۳۰روز اقامت =۳۴میلیون تومان و
۱۵روز اقامت = ۲۸میلیون تومان) با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک (آدرس و
تلفن بانک الزامی است) + تسویه کامل جهت ویزای
۶ماهه باید ۴ویزای قبلی و برای ویزای ۱ساله حداقل ۵ویزای تجاری قبلی در پاسپورت
باشد. ویزای گروهی حداقل ۵نفر میباشد مسئولیت صدور بلیت و رزرو هتل و…قبل
ازصدور ویزا به عهده مسافر میباشدواین آژانس هیچگونه مسئولیتی ندارد. اگر لیبل هر
ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر BLACK LISTخواهد شد. حضور مسافر در
ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه در سفارت تشریف بیاورند
توریستی گروهی فوری ۱۰ روز کاری $۱۴۵
توریستی انفرادی عادی ۱۰ روز کاری $۱۲۵
توریستی انفرادی فوری ۶ روز کاری $۱۵۵
تاپ ارجنت ۳ روز کاری $۱۸۰
ترانزیت یکبار ورود ۱۰ روز کاری $۱۴۰
ترانزیت دوبار ورود ۶ روز کاری $۱۹۰
یک ماهه تجاری ۱۰ روز کاری $۱۹۰
۳ماهه دبل ۱۰ روز کاری $۴۰۰
۳ماهه سینگل ۶۰روز اقامت ۱۲ روز کاری $۴۷۰
۶ماهه مولتی ۱۲ روز کاری $۵۵۰
یکساله مولتی ۳۰روز اقامت ۱۲ روز کاری $۷۰۰

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

قطر

 

ویزا قطر

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
قطر ۳۰روز اقامت الکترونیک ۴-۵ روز کاری $۱۱۵ اسکن پاسپورت و اسکن عکس

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

دبی

 

ویزا دبی

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
دبـــــی ۱۴روزه عادی ۵ روز کاری ۳۲۰ درهم اسکن رنگی پاسپورت +اسکن صفحه اول شناسنامه+چک ضمانت+ تسویه کامل مبنای
محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا، از روزبعد دریافت مدارک خواهدبود.ویزای یک ماه
غیرقابل تمدید است. تاریخ ورود مسافر به دبی باید در درخواست ذکر گردد.اخیرا ویزا
هایی که صادر میشوند و مسافر به هر دلیل از آنها استفاده نمیکند ، پس از اتمام اعتبار ویزا
به صورت خودکار کنسل و باطل *نمیگردد* و باعث *سابقه منفی* برای مسافر
میشود.لذا در صورتی که مسافر به ویزای جدید نیاز داشته باشد باید ویزای استفاده نشده
قبلی توسط شرکت صادر کننده ویزا در دبی با پرداخت هزینه مربوطه *کنسل گردد* و
سپس *ویزای جدید* اقدام شود. با توجه به این مسئله ممکن است ویزای جدید *صادر
نشده* و یا *ریجکت* گردد.
اگر مسافری ویزای قبلی گرفته و استفاده نکرده است اطلاع داده شود.
۱۴روزه عادی (اتباع افغان) ۵ روز کاری $۱۴۰
۱۴روزه فوری (سرویس) ۵ روز کاری ۳۵۰ درهم
یک ماهه عادی ۵ روز کاری ۳۸۰ درهم
۳ماهه سینگل ۵ روز کاری ۹۰۰ درهم
۳ماهه مولتی ۵ روز کاری ۱۹۸۰ درهم

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

عمان

 

ویزا عمان

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
عمان ۱۰روز اقامت توریستی الکترونیک ۲-۳ روز کاری $۴۱ اسکن پاسپورت و اسکن عکس
۱ماهه توریستی الکترونیک ۲-۳ روز کاری $۹۰
یکساله مولتی تجاری الکترونیک ۷-۱۰ روز کاری $۲۹۰

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

تایلند

 

ویزا تایلند

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
تایلـــند عادی سینگل ۳-۵ روز کاری ۴۸ یورو اصل پاسپورت +یک قطعه عکس تمام رخ رنگی ۳*۴جدید حداقل ۵ماه +کپی شناسنامه+کپی کارت ملی
مشخصات فردی + شغل و سمت شغلی دقیق+آدرس ایمیل مسافر+پرینت مانده حساب حداقل ۱۵میلیون رزرو هتل +بلیت+تسویه کامل حضور مسافر در ایران الزامی است در صورت عدم صدور ویزا ، هزینه پرداخت شده، توسط سفارت مسترد نخواهد شد
۶ماهه مولتی ۱۷۰ یورو

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

سنگاپور

 

ویزا سنگاپور

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
سنگاپور ۲ماهه توریستی دبل عادی ۱۵ روز کاری $۸۵ اسکن رنگی عکس(نمونه پاسپورت نباشد) و پاسپورت با فرمت JPGدر یک فایل برای هرمسافر جداگانه +واچر هتل حقیقی و رزرو بلیت +تسویه کامل (دوبار ورود یعنی در هر بار ورود ۱۴روز اقامت) صدور ویزای دبل منوط به تشخیص اداره IMMIGRATIONسنگاپور خواهد بود. در صورتی که مسافر یک نفر باشد،حتما با کانتر مربوطه تماس گرفته شود

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱

اندونزی

 

ویزا اندونزی

کشــور نوع ویــزا زمان تحویل قیمت مدارک لازم
اندونزی توریستی عادی ۱۰الی ۱۴روزاقامت ۱۰ روز کاری $۷۵ اصل پاسپورت+ ۲قطعه عکس +۳*۴رزرو بلیت وهتل – تمکن بالای ۱۵میلیون به لاتین + کپی شناسنامه صفحه ۱و ۲وکارت ملی +مشخصات فردی
توریستی فوری ۱۰الی ۱۴روزاقامت ۵ روز کاری $۱۳۰

اطلاعات تماس : ۰۹۳۸۲۱۳۲۵۹۳ – ۰۲۶۳۶۱۷۸ داخلی ۱۰۰ و ۱۰۱