تماس با ما

آدرس: کرج، مهرشهر، بلوار ارم، روبروی درب باغ سیب، کد پستی: ۳۱۸۶۶۵۸۱۴۷

تلفن آژانس: ۳۶۱۷۸-۰۲۶

فکس: ۳۳۳۰۸۰۰۸-۰۲۶

تلفن های پشتیبانی ۲۴ ساعته

هتل و تور داخلی: ۰۹۰۲۳۳۰۸۰۰۷

هتل و تور خارجی:۰۹۰۲۳۳۱۸۰۰۷

پرواز داخلی: ۰۹۰۲۹۳۹۸۰۰۳

پرواز خارجی: ۰۹۰۲۳۳۰۸۰۰۳

ایمیل پشتیبانی: support@karajgasht.com