توردریاچه عروس،ماسوله

تور دریاچه عروس،ماسوله

دریاچه عروس ، ماسوله
زمان برگزاری تور: ۳۱تیرماه
خدمات تور: صبحانه ،ناهار، پذیرائی ،عصرانه
برنامه سفر: دریاچه عروس ،گشت در روستای پلکانی ماسوله
قیمت :۱۳۵٫۰۰۰ تومان